Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESISsi IBSS.

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home


Revista de Asistenţă Socială se doreşte a fi un mijloc de diseminare a cercetărilor, a bunelor practici, a experienţelor în domeniul asistenţei sociale dar şi a politicilor, servind drept instrument de schimbare socială. Sunt acceptate articole din toate domeniile asistenţei sociale atât în limba română, cât şi în limba engleză. Vor fi publicate articole inovative, cercetări, comentarii asupra politicilor, practicilor şi a implicaţiilor acestora pentru asistenţii sociali.
Revista de Asistenţă Socială apare de patru ori pe an: Martie, Iunie, Septembrie şi Decembrie. Fiecare articol este supus unui proces de recenzare de către doi recenzori.

Revista de Asistenta Sociala lanseaza Proiectul Arhivistic prin care pune la dispozitia specialistilor, dar si a publicului larg, documentele care atesta traditia revistei de specialitate din Romania. La momentul actual putem posta primele numere ale publicatiei de specialitate editata de catre Scoala Superiora de Asistenta Sociala "Principesa Ileana" din Bucuresti, si intitulata Asistenta Sociala.

Numărul 4/2018 al Revistei de Asistență Socială este coordonat de către editorii Nicoleta Neamțu, conferenţiar univ. dr., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca și Maria-Carmen Pantea, conferenţiar univ. dr., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca. Tematica acestui număr abordează Nivele ale practicii în asistența socială și eficacitatea acestora. Practica de asistență socială are loc la diferite niveluri: la nivel individual, familial, de grup, organizațional, comunitar și la nivel societal. În contextul crizei recente, varietatea intervențiilor de asistență socială crește. Noi grupuri aflate în situații de risc și noi probleme sociale intră în câmpul de intervenție sau solicită o formă de acțiune socială.

Termenul limită până la care se primesc lucrări, articole şi studii pentru publicare în numărul 4/2018 al Revistei de Asistenţă Socială este 15 septembrie 2018. Materialele se vor trimite în format electronic pe adresa de E-mail: ncneamtu@socasis.ubbcluj.ro sau mpantea@socasis.ubbcluj.ro


Numărul 1/2019, editat de către conf. dr. habil. Dégi László Csaba și conf. dr. Müller-Fábián Andrea de la Departamentul de Sociologie și Asistență Socială de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, este dedicat temei “Auto-îngrijirea profesională: între nevoie și competență”.
Articolele trebuie trimise editorilor, pe adresele de e-mail: csabadegi@gmail.com and andrea_fabian_ubb@yahoo.com, respectând termenele pentru primirea contribuțiilor.

Termene: Primirea contribuțiilor: 30 noiembrie 2018 - Evaluarea contribuțiilor de către recenzori: 14 ianuarie 2019 - Primirea contribuțiilor finale: 4 februarie 2019 - Publicarea articolelor: martie 2019